تحقیر ارزشهای یک ملت با شاخص های پوپولیستی

 

روزگار سختی است

در هیاهوی اختلاسها و ... دهها مورد از محصولات رنگارنگ ضعفهای مدیریتی که امروز در بستری نا مناسب بر فضای سیاسی و مدیریتی کشورم حاکم شده است و دل هر هموطن دلسوزی در کشورم را می سوزاند

در این میان به نظر میرسد در فضای مسموم موجود توسط عده ای سعی می شود در اینجا در شمال کشورم یعنی در آذربایجان بر مباحث مردم دغدغه های بی ارزش دیگری تزریق گردد و در اثنای آن برای بخشی از ترکهای همنوع خودم در این سرزمین بهانه هایی برای دلخوشیهای بی ارزش و ایجاد موجهای سیاسی کور فراهم گردد

هر چند این فضا و در نگاههای سطحی نگر و در مسیر ارضاء امیال شخصی بعضی از سیاسان قابل تحمل فرض شود اما در این بین نمی توان  پذیرفت که با این نوع حرکات و با شاخصهایی بی ارزش به ایجاد فضایی برای هراج افتخارات ملتی چشم پوشی گردد. و بواسطه آن 

باکریها هزینه شوند و افتخاراتی همچون سردار ملی و سالار ملی با چهره هایی جدید به نسل امروز و فردا معرفی شوند

و حتی در غیاب ارزشهای فکری و انسانی، زبان و لهجه برای ملتی افتخار محسوب گردد

برخی از نخبگان کشورم در این منطقه از سرزمینم با برچسبهای نا مناست و قابل بحث در عمل زنده بگور شوند و فقط جسمشان در جامعه حرکت کند و در غیابشان قهرمانانی میدانداری کنند که حقیقتاً معرف خوبی برای مردمم نیستند

درد بزرگی است امروز نوجوانان و جوانان سرزمینم با قهرمانانی روبرو می شوند که پوشالیند و فاقد معیارهای الگوی کاملند

نمی دانم با این فضا به کجا خواهیم رسید ولی بی شک در چشم انداز فضای موجود نقطه هدفمان با آرمانهایمان فاصله خواهد گرفت

چه می شود کرد جز اینکه دستانمان را به آسمان بلند کنیم و بگوییم خدایا در این روزگار وانفسا خود دستگیرمردمم باش و دلسوزان و نیروهای ارزشی خانه نشینمان را یاری کن و مدیرانی را که فاقد معیارهای ارزشی لازم هستند را اصلاح کن


زمان: 2018-06-25 07:00:25